Kuupäev Sündmus / Tähtaeg Tähtsuse tase
 Iga kuu 3. päev Saata vee näidud
 
 Iga kuu 5. päev Üür 
   
   
   
   
   
   
   

 .